นาระ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
12:34 06/21, 2021
cancel
 1. 1
  12:45 - 14:48
  2h 3min JPY 2,970 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:18
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  14:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  14:32
  14:48
 2. 2
  12:45 - 15:16
  2h 31min JPY 1,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:18
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  14:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  15:00
  15:16
 3. 3
  12:45 - 15:18
  2h 33min JPY 2,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:18
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  14:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:02
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  15:02
  15:05
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:08
  15:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:13
  15:18
 4. 4
  13:00 - 15:43
  2h 43min JPY 2,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:38
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  14:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  14:49
  14:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:56
  15:39
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:39
  15:43
 5. 5
  12:34 - 14:07
  1h 33min JPY 39,370
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  12:34
  14:07
zoom bar parts