นาระ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
04:15 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  04:50 - 10:12
  5h 22min JPY 15,460 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:50
  05:26
  กยูโฮจิ
  久宝寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:32
  06:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  07:55
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:53
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  東口
  08:53
  08:58
  สถานีชินชิโมโนเซกิ
  新下関駅
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:20
  โทมิโตทางเข้าออก
  富任口
  ป้ายรถบัส
  09:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โฮโยได3โจเมะ
  豊洋台三丁目
  ป้ายรถบัส
  10:07
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:07
  10:12
 2. 2
  05:59 - 10:47
  4h 48min JPY 15,640 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:59
  06:26
  กยูโฮจิ
  久宝寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  07:03
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  09:23
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  09:43
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:25
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  10:25
  10:28
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  10:39
  10:42
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:42
  10:47
 3. 3
  05:22 - 10:47
  5h 25min JPY 15,860 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:22
  06:24
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:23
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  09:43
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:25
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  10:25
  10:28
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  10:39
  10:42
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:42
  10:47
 4. 4
  04:50 - 10:58
  6h 8min JPY 15,930 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:50
  05:26
  กยูโฮจิ
  久宝寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:32
  06:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:47
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  09:27
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  09:27
  09:32
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  09:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โฮโยได3โจเมะ
  豊洋台三丁目
  ป้ายรถบัส
  10:53
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:53
  10:58
 5. 5
  04:15 - 10:51
  6h 36min JPY 239,590
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  04:15
  10:51
zoom bar parts