นาระ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

ออกเดินทางเวลา
08:14 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  08:36 - 15:24
  6h 48min JPY 17,870 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  09:34
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  09:42
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  12:02
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  13:36
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:59
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:04
  ทามะราอิ
  玉来
  สถานี
  15:04
  15:24
 2. 2
  08:36 - 15:32
  6h 56min JPY 18,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  09:34
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  09:42
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  12:02
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  13:36
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  13:36
  13:46
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  14:14
  15:21
  ทาเกตะทามะราอิ
  竹田玉来
  ป้ายรถบัส
  15:21
  15:32
 3. 3
  08:29 - 15:32
  7h 3min JPY 19,110 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  09:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  12:02
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  13:36
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  13:36
  13:46
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  14:14
  15:21
  ทาเกตะทามะราอิ
  竹田玉来
  ป้ายรถบัส
  15:21
  15:32
 4. 4
  08:29 - 15:42
  7h 13min JPY 18,030 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  09:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  11:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  13:36
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:59
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  14:59
  15:01
  ทาเกตะเอกิมาเอะ(โออิตะ)
  竹田駅前(大分県)
  ป้ายรถบัส
  15:30
  15:37
  ทาเกตะเอย์เกียวโชะ
  竹田営業所
  ป้ายรถบัส
  15:37
  15:42
 5. 5
  08:14 - 17:16
  9h 2min JPY 267,900
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  08:14
  17:16
zoom bar parts