โทคุชิมะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
15:29 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  15:55 - 00:09
  8h 14min JPY 21,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  15:55
  16:00
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:00
  17:58
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  17:58
  18:07
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  20:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  22:06
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  23:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  23:30
  00:09
 2. 2
  15:40 - 00:09
  8h 29min JPY 21,240 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  15:40
  15:45
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:45
  17:06
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  17:06
  17:17
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  18:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  20:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  22:06
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  23:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  23:30
  00:09
 3. 3
  17:11 - 00:48
  7h 37min JPY 39,590 IC JPY 39,582 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  17:11
  17:15
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  15番のりば
  17:15
  17:43
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  17:43
  17:46
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  20:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:20
  20:30
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  20:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  21:02
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  22:38
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 4. 4
  17:11 - 00:48
  7h 37min JPY 37,080 IC JPY 37,072 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  17:11
  17:15
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  15番のりば
  17:15
  17:43
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  17:43
  17:46
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  20:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:20
  20:30
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  20:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  21:40
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:49
  23:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 5. 5
  15:29 - 00:15
  8h 46min JPY 247,320
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  15:29
  00:15
zoom bar parts