โทคุชิมะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
14:35 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:10 - 21:13
  6h 3min JPY 12,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  15:10
  15:15
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:15
  16:36
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  16:36
  16:47
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  17:37
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  20:48
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:48
  20:56
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  21:00
  21:04
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  21:04
  21:13
 2. 2
  15:10 - 21:24
  6h 14min JPY 12,470 IC JPY 12,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  15:10
  15:15
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:15
  16:36
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  16:36
  16:47
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  17:37
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:04
  21:10
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:12
  21:18
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  21:18
  21:24
 3. 3
  14:56 - 21:24
  6h 28min JPY 12,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  14:56
  15:00
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  15:00
  17:25
  โอซากาอูเมดะ(ฮันคิว3บังไก)
  大阪梅田〔阪急三番街〕
  ป้ายรถบัส
  17:25
  17:36
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:04
  21:12
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  21:15
  21:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  21:21
  21:24
 4. 4
  14:56 - 21:24
  6h 28min JPY 12,510 IC JPY 12,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  14:56
  15:00
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  15:00
  17:25
  โอซากาอูเมดะ(ฮันคิว3บังไก)
  大阪梅田〔阪急三番街〕
  ป้ายรถบัส
  17:25
  17:36
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:04
  21:10
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:12
  21:18
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  21:18
  21:24
 5. 5
  14:35 - 20:38
  6h 3min JPY 173,750
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  14:35
  20:38
zoom bar parts