โทคุชิมะ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

ออกเดินทางเวลา
08:51 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  09:46 - 13:26
  3h 40min JPY 36,760 IC JPY 36,745 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:46
  09:50
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  15番のりば
  09:50
  10:18
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:18
  10:21
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  12:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:15
  12:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  12:51
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:14
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  13:14
  13:26
 2. 2
  09:16 - 13:26
  4h 10min JPY 36,610 IC JPY 36,595 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:16
  09:20
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  09:20
  10:01
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:04
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  12:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:15
  12:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  12:51
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:14
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  13:14
  13:26
 3. 3
  08:55 - 14:31
  5h 36min JPY 18,090 IC JPY 18,088 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  08:55
  09:00
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:00
  10:58
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  10:58
  11:07
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  13:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:07
  14:18
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  14:18
  14:21
  เมียวกะดานิสถานี(บีกุรุ)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  ป้ายรถบัส
  14:24
  14:30
  Kyodo Printing
  共同印刷
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:31
 4. 4
  09:26 - 15:26
  6h 0min JPY 18,700 IC JPY 18,688 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:26
  09:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  09:30
  10:50
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  10:50
  11:01
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  11:13
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:24
  14:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  14:51
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  15:14
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  15:14
  15:26
 5. 5
  08:51 - 16:42
  7h 51min JPY 186,010
  cancel cancel
zoom bar parts