โทคุชิมะ → ร้านซูชิสายพาน โทริตอนโตเกียวโซลามาจิ

ออกเดินทางเวลา
03:44 05/19, 2021
cancel
 1. 1
  05:26 - 10:58
  5h 32min JPY 18,240 IC JPY 18,228 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  05:26
  05:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  05:30
  07:30
  เอเอ็นเอคราวน์พลาซ่าโคเบะ(ชินโคเบะ)
  ANAクラウンプラザ神戸〔新神戸〕
  ป้ายรถบัส
  07:30
  07:39
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  10:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  10:53
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  10:53
  10:58
 2. 2
  05:26 - 11:03
  5h 37min JPY 18,100 IC JPY 18,092 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  05:26
  05:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  05:30
  07:30
  เอเอ็นเอคราวน์พลาซ่าโคเบะ(ชินโคเบะ)
  ANAクラウンプラザ神戸〔新神戸〕
  ป้ายรถบัส
  07:30
  07:39
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  10:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  10:29
  ตะมาจิ (โตเกียว)
  田町(東京都)
  สถานี
  三田口(西口)
  10:29
  10:36
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  A4口
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  10:58
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  10:58
  11:03
 3. 3
  06:10 - 12:25
  6h 15min JPY 18,040 IC JPY 18,028 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  06:10
  06:15
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  06:15
  09:19
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  09:19
  09:34
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  11:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  12:20
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  12:20
  12:25
 4. 4
  09:26 - 13:05
  3h 39min JPY 34,110 IC JPY 34,095 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:26
  09:30
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  09:30
  10:11
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:11
  10:14
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  12:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:10
  12:20
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  13:00
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  13:00
  13:05
 5. 5
  03:44 - 11:40
  7h 56min JPY 220,130
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  03:44
  11:40
zoom bar parts