โทคุชิมะ → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
07:02 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  08:10 - 14:17
  6h 7min JPY 9,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  08:10
  08:15
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:15
  09:36
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  09:36
  09:47
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  09:52
  อากาชิ
  明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:30
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  12:30
  12:35
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  13:53
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  13:53
  14:17
 2. 2
  07:46 - 14:17
  6h 31min JPY 6,210 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  07:46
  07:50
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  07:50
  10:10
  โอคายาม่าอินเตอร์
  岡山インター
  ป้ายรถบัส
  10:25
  12:45
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  13:53
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  13:53
  14:17
 3. 3
  07:26 - 14:17
  6h 51min JPY 10,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  07:26
  07:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  07:30
  09:20
  สันโนมิยะ(ฮินาเสะตึออาคารมาเอะ)
  三宮〔日生ビル前〕
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:29
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  中央口(西)
  timetable ตารางเวลา
  09:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:30
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  12:30
  12:35
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  13:53
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  13:53
  14:17
 4. 4
  07:21 - 14:17
  6h 56min JPY 6,420 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  07:21
  07:25
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  07:25
  07:28
  โทคุชิม่าไดกะคุมาเอะ
  徳島大学前
  ป้ายรถบัส
  07:28
  07:32
  โทคุชิม่าไดกะคุมาเอะ
  徳島大学前
  ป้ายรถบัส
  07:53
  10:10
  โอคายาม่าอินเตอร์
  岡山インター
  ป้ายรถบัส
  10:25
  12:45
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  13:53
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  13:53
  14:17
 5. 5
  07:02 - 10:48
  3h 46min JPY 77,390
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  07:02
  10:48
zoom bar parts