โทคุชิมะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
09:12 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  09:26 - 13:48
  4h 22min JPY 6,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:26
  09:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  09:30
  11:20
  สันโนมิยะ(ฮินาเสะตึออาคารมาเอะ)
  三宮〔日生ビル前〕
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:28
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  中央口(西)
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  12:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:32
  13:48
 2. 2
  09:26 - 13:48
  4h 22min JPY 6,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:26
  09:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  09:30
  10:50
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  10:50
  11:01
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  11:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:32
  13:48
 3. 3
  09:26 - 14:16
  4h 50min JPY 5,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:26
  09:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  09:30
  10:50
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  10:50
  11:01
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  11:52
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  14:00
  14:16
 4. 4
  09:26 - 14:18
  4h 52min JPY 6,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:26
  09:30
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  09:30
  11:20
  สันโนมิยะ(ฮินาเสะตึออาคารมาเอะ)
  三宮〔日生ビル前〕
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:28
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  中央口(西)
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  12:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  13:26
  13:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:08
  14:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:18
 5. 5
  09:12 - 12:32
  3h 20min JPY 66,740
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  09:12
  12:32
zoom bar parts