โทคุชิมะ → ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป สมาพันธ์การประมงประจำจังหวัดโทคุชิมะ

ออกเดินทางเวลา
10:11 05/12, 2021
cancel
 1. 1
  10:16 - 10:46
  30min JPY 210 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  10:16
  10:20
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  10:20
  10:44
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  10:44
  10:46
 2. 2
  10:11 - 10:51
  40min JPY 210 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  10:11
  10:15
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  10:15
  10:37
  นันไคเฟอร์รี่
  南海フェリー
  ป้ายรถบัส
  10:37
  10:51
 3. 3
  10:31 - 11:11
  40min JPY 210 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  10:31
  10:35
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  10:35
  10:57
  นันไคเฟอร์รี่
  南海フェリー
  ป้ายรถบัส
  10:57
  11:11
 4. 4
  11:31 - 12:01
  30min JPY 210 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  11:31
  11:35
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:35
  11:59
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:01
 5. 5
  10:11 - 10:27
  16min JPY 1,460
  cancel cancel
zoom bar parts