โทคุชิมะ → ตลาดคาราโตะ

ออกเดินทางเวลา
15:41 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  16:46 - 21:24
  4h 38min JPY 14,440 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  18:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  20:38
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  21:06
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  北口
  21:06
  21:11
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  21:13
  21:20
  คาราโต
  唐戸(山口県)
  ป้ายรถบัส
  21:20
  21:24
 2. 2
  17:28 - 22:11
  4h 43min JPY 14,110 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:28
  18:32
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  19:33
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  21:24
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  21:55
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  21:55
  22:00
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  22:00
  22:07
  คาราโต
  唐戸(山口県)
  ป้ายรถบัส
  22:07
  22:11
 3. 3
  16:21 - 22:41
  6h 20min JPY 12,790 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  16:21
  16:25
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  16:25
  20:30
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  20:30
  20:42
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  21:44
  อาสะ
  厚狭
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  22:24
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  22:24
  22:29
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  22:30
  22:37
  คาราโต
  唐戸(山口県)
  ป้ายรถบัส
  22:37
  22:41
 4. 4
  18:30 - 23:19
  4h 49min JPY 13,890 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  19:36
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  20:35
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  22:13
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  22:46
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  北口
  22:46
  23:19
 5. 5
  15:41 - 21:16
  5h 35min JPY 135,540
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  15:41
  21:16
zoom bar parts