โดโกะอนเซ็น → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
09:16 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  11:09 - 17:46
  6h 37min JPY 58,930 IC JPY 58,931 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  11:33
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  11:33
  11:36
  สถานี JR มัตสึยาม่า
  JR松山駅
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  11:37
  11:59
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:02
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:40
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  15:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:53
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  15:53
  15:58
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  16:05
  17:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  17:13
  17:46
 2. 2
  11:01 - 17:46
  6h 45min JPY 59,270 IC JPY 59,271 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:01
  11:21
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  11:21
  11:23
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:25
  11:42
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  11:42
  11:45
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:40
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  15:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:53
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  15:53
  15:58
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  16:05
  17:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  17:13
  17:46
 3. 3
  13:25 - 18:45
  5h 20min JPY 55,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  13:45
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  13:45
  13:47
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:55
  14:12
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  14:12
  14:15
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  15:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:30
  สนามบินยามากาตะ
  山形空港
  สนามบิน
  17:35
  18:45
 4. 4
  11:09 - 18:53
  7h 44min JPY 58,900 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  11:09
  11:11
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  11:11
  11:59
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:02
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:40
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  15:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:53
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  17:11
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  18:24
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  18:24
  18:28
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:42
  西道水車前
  ป้ายรถบัส
  18:42
  18:53
 5. 5
  09:16 - 23:00
  13h 44min JPY 334,160
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  09:16
  23:00
zoom bar parts