โดโกะอนเซ็น → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
12:04 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  12:30 - 19:06
  6h 36min JPY 57,050 IC JPY 57,050 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  12:33
  มินามิมาจิ
  南町
  สถานี
  12:33
  12:35
  มินามิมาจิเก็นมีนบูนกะไคกันมาเอะ
  南町県民文化会館前
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:47
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  12:47
  12:51
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:55
  13:12
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  13:12
  13:15
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:40
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  16:05
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  16:55
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  17:42
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:03
  19:06
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:06
  19:06
 2. 2
  12:27 - 19:06
  6h 39min JPY 56,820 IC JPY 56,820 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  12:47
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  12:47
  12:49
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:55
  13:12
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  13:12
  13:15
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:40
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  16:05
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  16:55
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  17:42
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:03
  19:06
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:06
  19:06
 3. 3
  12:10 - 19:06
  6h 56min JPY 56,560 IC JPY 56,560 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  12:10
  12:12
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  12:12
  12:53
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:53
  12:56
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:40
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  16:05
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  16:55
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  17:42
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:03
  19:06
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:06
  19:06
 4. 4
  12:17 - 21:58
  9h 41min JPY 21,080 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:17
  12:37
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  12:37
  12:39
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  12:40
  15:42
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  15:42
  15:55
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  16:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:07
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:17
  21:58
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:58
  21:58
 5. 5
  12:04 - 21:34
  9h 30min JPY 280,560
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  12:04
  21:34
zoom bar parts