โดโกะอนเซ็น → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
23:52 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:00 - 12:51
  6h 51min JPY 49,890 IC JPY 49,882 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  06:00
  06:02
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  06:02
  06:40
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  06:40
  06:43
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  08:55
  09:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:43
  09:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  12:32
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  12:32
  12:40
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6(石金経由は8)のりば
  12:40
  12:43
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  3(石金経由は2)のりば
  12:43
  12:51
 2. 2
  07:45 - 14:08
  6h 23min JPY 29,140 IC JPY 29,140 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  07:45
  07:47
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  07:47
  08:25
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  08:25
  08:28
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  09:55
  10:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  10:05
  10:30
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  10:30
  10:42
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  13:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  13:51
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  13:51
  13:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  14:00
  14:04
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:04
  14:08
 3. 3
  06:00 - 14:24
  8h 24min JPY 28,930 IC JPY 28,930 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  06:00
  06:02
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  06:02
  06:40
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  06:40
  06:43
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  08:55
  09:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:10
  10:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  10:00
  10:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  12:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  14:01
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:01
  14:09
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  14:15
  14:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  14:21
  14:24
 4. 4
  06:16 - 14:25
  8h 9min JPY 28,240 IC JPY 28,240 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  06:37
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  06:37
  06:44
  สถานี JR มัตสึยาม่า
  JR松山駅
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  06:51
  07:08
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:08
  07:11
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  08:55
  09:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  09:20
  09:45
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  09:45
  09:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  12:56
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  12:56
  13:02
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:20
  14:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  14:17
  14:25
 5. 5
  23:52 - 08:10
  8h 18min JPY 290,360
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  23:52
  08:10
zoom bar parts