โดโกะอนเซ็น → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
18:46 06/20, 2021
cancel
 1. 1
  18:57 - 12:17
  17h 20min JPY 17,240 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  19:21
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  19:21
  19:27
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:32
  21:40
  ซะไกเดะ
  坂出
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:44
  07:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:52
  08:42
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  09:26
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  09:26
  12:17
 2. 2
  23:17 - 14:09
  14h 52min JPY 24,390 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  23:17
  23:20
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  23:20
  06:21
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  06:21
  06:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  09:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:15
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 3. 3
  23:17 - 14:09
  14h 52min JPY 24,390 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  23:17
  23:20
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  23:20
  06:21
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  06:21
  06:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  09:11
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:18
  10:13
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 4. 4
  23:17 - 14:47
  15h 30min JPY 22,970 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  23:17
  23:20
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  23:20
  06:21
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  06:21
  06:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  09:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  11:49
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:49
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  12:49
  12:54
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  12:56
  13:25
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  13:25
  14:47
 5. 5
  18:46 - 05:36
  10h 50min JPY 264,410
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  18:46
  05:36
zoom bar parts