โดโกะอนเซ็น → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
07:00 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  08:20 - 13:52
  5h 32min JPY 42,980 IC JPY 42,972 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  08:20
  08:22
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  08:22
  09:00
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  09:00
  09:03
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  11:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:05
  11:15
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:53
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 2. 2
  08:20 - 13:52
  5h 32min JPY 42,980 IC JPY 42,972 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  08:20
  08:22
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  08:22
  09:00
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  09:00
  09:03
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  11:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:05
  11:15
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:51
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 3. 3
  08:20 - 13:52
  5h 32min JPY 43,180 IC JPY 43,172 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  08:20
  08:22
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  08:22
  09:00
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  09:00
  09:03
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  11:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:05
  11:15
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  11:33
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  11:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 4. 4
  07:55 - 13:52
  5h 57min JPY 42,830 IC JPY 42,822 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  07:55
  07:57
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  07:57
  08:38
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:38
  08:41
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:00
  11:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  11:43
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 5. 5
  07:00 - 16:16
  9h 16min JPY 260,830
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  07:00
  16:16
zoom bar parts