โดโกะอนเซ็น → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

ออกเดินทางเวลา
07:52 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  08:01 - 15:04
  7h 3min JPY 42,240 IC JPY 42,230 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:01
  08:21
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  08:21
  08:23
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:25
  08:42
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  08:42
  08:45
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:55
  11:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  11:48
  11:59
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:25
  14:58
  อินุโบซะกิ
  犬吠埼
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:04
 2. 2
  09:01 - 15:31
  6h 30min JPY 34,840 IC JPY 34,828 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:21
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  09:21
  09:23
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:25
  09:42
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  09:42
  09:45
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  11:55
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  12:00
  12:31
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  12:58
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  西口
  12:58
  13:06
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:41
  14:57
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  15:30
  15:31
 3. 3
  08:54 - 15:31
  6h 37min JPY 34,530 IC JPY 34,518 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  08:54
  08:56
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  08:56
  09:44
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:44
  09:47
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  11:55
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  12:00
  12:31
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  12:58
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  西口
  12:58
  13:06
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:41
  14:57
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  15:30
  15:31
 4. 4
  08:45 - 15:31
  6h 46min JPY 34,810 IC JPY 34,798 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  08:45
  08:47
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  08:47
  09:25
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  09:25
  09:28
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  11:55
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  12:00
  12:31
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  12:58
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  西口
  12:58
  13:06
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:41
  14:57
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  15:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  15:30
  15:31
 5. 5
  07:52 - 19:59
  12h 7min JPY 291,180
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  07:52
  19:59
zoom bar parts