โดโกะอนเซ็น → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
08:46 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  09:09 - 15:27
  6h 18min JPY 14,580 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  09:09
  09:14
  โคเอ็นคิตะกุจิชิกิคิเน็นกันมาเอะ
  公園北口子規記念館前
  ป้ายรถบัส
  09:14
  10:12
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  10:20
  11:49
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  11:49
  12:02
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  13:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  13:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  14:25
  14:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  14:31
  14:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  14:46
  15:27
 2. 2
  08:49 - 17:59
  9h 10min JPY 11,540 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:49
  09:00
  โอไคโด
  大街道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  11:19
  สถานีรถโดยสารทากามัตสึชูโอ IC
  高松中央インターバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:19
  11:22
  สถานีรถโดยสารทากามัตสึชูโอ IC
  高松中央インターバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:36
  13:58
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:58
  14:05
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  16:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:25
  16:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 3. 3
  13:25 - 19:27
  6h 2min JPY 25,610 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  13:45
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  13:45
  13:47
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:55
  14:12
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  14:12
  14:15
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  15:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:40
  15:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:50
  16:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  16:40
  16:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  18:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  18:25
  18:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  18:46
  19:27
 4. 4
  13:25 - 19:27
  6h 2min JPY 26,770 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  13:45
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  13:45
  13:47
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  13:55
  14:12
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  14:12
  14:15
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  15:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:40
  15:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:50
  16:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  16:40
  16:53
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  17:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  18:25
  18:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  18:46
  19:27
 5. 5
  08:46 - 14:47
  6h 1min JPY 152,580
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  08:46
  14:47
zoom bar parts