โดโกะอนเซ็น → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
07:24 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:37 - 15:16
  7h 39min JPY 13,290 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  08:01
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  08:01
  08:07
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  10:58
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:38
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  14:24
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  14:24
  14:27
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  14:41
  14:52
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  14:52
  15:16
 2. 2
  07:27 - 15:16
  7h 49min JPY 13,290 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:27
  07:32
  คามิอิจิมัน
  上一万
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  08:00
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  08:00
  08:06
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  10:58
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:38
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  14:24
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  14:24
  14:27
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  14:41
  14:52
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  14:52
  15:16
 3. 3
  07:37 - 15:21
  7h 44min JPY 12,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  08:01
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  08:01
  08:07
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  10:58
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:38
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  北口
  13:38
  15:21
 4. 4
  07:37 - 16:27
  8h 50min JPY 12,260 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  08:01
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  08:01
  08:07
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  10:58
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  12:06
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  14:21
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  14:21
  14:26
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  16:03
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:27
 5. 5
  07:24 - 11:44
  4h 20min JPY 95,440
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  07:24
  11:44
zoom bar parts