โดโกะอนเซ็น → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
22:37 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  23:17 - 06:55
  7h 38min JPY 7,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  23:17
  23:20
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  23:20
  05:43
  ทาการะสูกะอินเตอร์
  宝塚インター
  ป้ายรถบัส
  05:43
  05:46
  ทาการะสูกะเทศบาลเบียวินมาเอะ
  宝塚市立病院前
  ป้ายรถบัส
  06:31
  06:34
  ทาการะสูกะเกย์ซัตสึโชะมาเอะ
  宝塚警察署前
  ป้ายรถบัส
  06:34
  06:37
  ทาการะสูกะเกย์ซัตสึโชะมาเอะ
  宝塚警察署前
  ป้ายรถบัส
  06:41
  06:52
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  06:52
  06:55
 2. 2
  23:17 - 07:11
  7h 54min JPY 6,820 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  23:17
  23:20
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  23:20
  05:43
  ทาการะสูกะอินเตอร์
  宝塚インター
  ป้ายรถบัส
  05:43
  05:46
  ทาการะสูกะเทศบาลเบียวินมาเอะ
  宝塚市立病院前
  ป้ายรถบัส
  06:58
  07:08
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  07:08
  07:11
 3. 3
  23:17 - 07:28
  8h 11min JPY 7,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  23:17
  23:20
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  23:20
  05:43
  ทาการะสูกะอินเตอร์
  宝塚インター
  ป้ายรถบัส
  05:43
  05:46
  ทาการะสูกะเทศบาลเบียวินมาเอะ
  宝塚市立病院前
  ป้ายรถบัส
  06:57
  07:02
  ทาการะสูกะอาคุระแฟลตเคหะ
  宝塚安倉団地
  ป้ายรถบัส
  07:21
  07:25
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  07:25
  07:28
 4. 4
  06:22 - 09:39
  3h 17min JPY 20,000 IC JPY 20,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  06:42
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  06:42
  06:44
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:45
  07:08
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:08
  07:11
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  08:55
  09:00
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  09:03
  09:19
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  09:19
  09:22
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  09:24
  09:36
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  09:36
  09:39
 5. 5
  22:37 - 02:49
  4h 12min JPY 143,950
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  22:37
  02:49
zoom bar parts