โดโกะอนเซ็น → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
16:55 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  17:00 - 22:12
  5h 12min JPY 9,160 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:24
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  17:24
  17:30
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:37
  18:12
  อิมะบาริ
  今治
  สถานี
  東口
  18:12
  18:16
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  18:30
  19:59
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  19:59
  20:12
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:35
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  20:35
  20:40
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  20:43
  21:07
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  21:07
  22:12
 2. 2
  17:54 - 22:32
  4h 38min JPY 8,580 IC JPY 8,570 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  17:54
  17:56
  สถานีโดโกะอนเซ็น
  道後温泉駅
  ป้ายรถบัส
  17:56
  18:35
  มัตสึยามะกันโกโก
  松山観光港
  ป้ายรถบัส
  18:35
  18:37
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  19:00
  20:08
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  20:10
  20:16
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  20:50
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  20:50
  20:53
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  20番のりば
  20:56
  21:27
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  21:27
  22:32
 3. 3
  17:50 - 22:32
  4h 42min JPY 8,340 IC JPY 8,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:11
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:17
  18:36
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  18:36
  18:44
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  19:00
  20:08
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  20:10
  20:16
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  20:50
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  20:50
  20:53
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  20番のりば
  20:56
  21:27
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  21:27
  22:32
 4. 4
  17:00 - 22:32
  5h 32min JPY 8,340 IC JPY 8,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  17:21
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  17:51
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  17:51
  17:59
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  19:00
  20:08
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  20:10
  20:16
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  20:50
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  20:50
  20:53
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  20番のりば
  20:56
  21:27
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  21:27
  22:32
 5. 5
  16:55 - 19:37
  2h 42min JPY 63,970
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  16:55
  19:37
zoom bar parts