โดโกะอนเซ็น → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
02:09 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  07:37 - 13:32
  5h 55min JPY 6,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  07:48
  โอไคโด
  大街道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:52
  10:23
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:29
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  12:26
  12:31
  สถานีอากิ
  安芸駅
  ป้ายรถบัส
  12:40
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 2. 2
  07:37 - 13:32
  5h 55min JPY 6,050 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  07:48
  โอไคโด
  大街道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:52
  10:23
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:29
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:57
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  12:57
  12:59
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 3. 3
  07:37 - 13:32
  5h 55min JPY 6,430 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  07:48
  โอไคโด
  大街道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:52
  10:30
  ฮาริมายาบาชิ
  はりまや橋(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:30
  10:35
  เด็นเท็ตสึเทอร์มินอลบิรุมาเอะ
  デンテツターミナルビル前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  11:12
  โกเม็น-มาจิ
  ごめん町
  สถานี
  11:12
  11:19
  โกเม็นมาจิ
  後免町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  12:26
  12:31
  สถานีอากิ
  安芸駅
  ป้ายรถบัส
  12:40
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 4. 4
  07:36 - 13:32
  5h 56min JPY 6,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:36
  07:56
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  07:56
  07:58
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  08:05
  10:23
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:29
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  12:22
  คิวเจียวมาเอะ (จังหวัดโคจิ)
  球場前(高知県)
  สถานี
  12:22
  12:25
  อากิเอย์เกียวโชะ
  安芸営業所
  ป้ายรถบัส
  12:30
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 5. 5
  02:09 - 05:19
  3h 10min JPY 74,180
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  02:09
  05:19
zoom bar parts