โดโกะอนเซ็น → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

ออกเดินทางเวลา
08:41 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  11:25 - 19:09
  7h 44min JPY 31,950 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  11:45
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  11:45
  11:47
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:55
  12:12
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  12:12
  12:15
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:07
  14:12
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:44
  15:22
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  15:22
  15:27
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:38
  18:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:04
  18:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:20
  18:46
  ท่าเรือโอนีอิเกะ
  鬼池港
  ป้ายรถบัส
  18:46
  19:09
 2. 2
  09:09 - 19:09
  10h 0min JPY 21,730 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  09:09
  09:14
  โคเอ็นคิตะกุจิชิกิคิเน็นกันมาเอะ
  公園北口子規記念館前
  ป้ายรถบัส
  09:14
  10:12
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  10:20
  11:49
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  11:49
  12:02
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  12:29
  14:43
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  14:43
  14:48
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:38
  18:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:04
  18:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:20
  18:45
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  18:45
  19:09
 3. 3
  09:01 - 19:09
  10h 8min JPY 20,040 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:04
  มินามิมาจิ
  南町
  สถานี
  09:04
  09:06
  มินามิมาจิเก็นมีนบูนกะไคกันมาเอะ
  南町県民文化会館前
  ป้ายรถบัส
  09:12
  10:12
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  10:20
  11:49
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  11:49
  12:02
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  13:51
  กุรุเมะ
  久留米
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:02
  15:41
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  東口
  15:41
  15:43
  อุโตะสถานี[ทางออกทิศตะวันออก]
  宇土駅[東口]
  ป้ายรถบัส
  16:03
  18:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:04
  18:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:20
  18:45
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  18:45
  19:09
 4. 4
  08:45 - 19:09
  10h 24min JPY 20,760 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:06
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:36
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  09:36
  09:44
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  10:00
  10:55
  ท่าเรือคุเระ
  呉港
  ท่าเรือ
  10:57
  11:06
  คุเระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  11:53
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  13:51
  กุรุเมะ
  久留米
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:02
  15:41
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  東口
  15:41
  15:43
  อุโตะสถานี[ทางออกทิศตะวันออก]
  宇土駅[東口]
  ป้ายรถบัส
  16:03
  18:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:04
  18:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:20
  18:45
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  18:45
  19:09
 5. 5
  08:41 - 17:34
  8h 53min JPY 201,210
  cancel cancel
  โดโกะอนเซ็น
  道後温泉
  08:41
  17:34
zoom bar parts