โทบุนิกโก → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
21:35 06/20, 2021
cancel
 1. 1
  21:42 - 08:18
  10h 36min JPY 12,670 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  21:42
  21:49
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:52
  22:32
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:54
  23:18
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  西口
  23:18
  23:28
  สถานีโอมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  大宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  23:30
  05:10
  สถานีเซ็นได ทางออกทิศตะวันออก
  仙台駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:19
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  07:24
  ทาเตะยามะ
  楯山
  สถานี
  07:24
  08:18
 2. 2
  21:42 - 08:39
  10h 57min JPY 12,850 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  21:42
  21:49
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:52
  22:32
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:54
  23:18
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  西口
  23:18
  23:28
  สถานีโอมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  大宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  23:30
  05:10
  สถานีเซ็นได ทางออกทิศตะวันออก
  仙台駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:19
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  07:30
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  08:24
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  08:24
  08:39
 3. 3
  05:50 - 09:52
  4h 2min JPY 9,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  05:50
  05:57
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:41
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  09:17
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  09:17
  09:21
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:35
  09:39
  ริสึเกียวกีตะ
  陸橋北
  ป้ายรถบัส
  09:39
  09:52
 4. 4
  05:50 - 09:55
  4h 5min JPY 9,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  05:50
  05:57
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:41
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  07:58
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  09:23
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  09:23
  09:28
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  09:31
  09:43
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:55
 5. 5
  21:35 - 00:51
  3h 16min JPY 99,690
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  21:35
  00:51
zoom bar parts