โทบุนิกโก → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
07:27 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  08:50 - 14:09
  5h 19min JPY 3,840 IC JPY 3,840 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  09:36
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  11:09
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:27
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 2. 2
  08:19 - 14:09
  5h 50min JPY 5,670 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:19
  08:28
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  09:48
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 3. 3
  07:46 - 14:09
  6h 23min JPY 3,320 IC JPY 3,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  08:46
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:56
  10:39
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  11:35
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:35
  11:37
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 4. 4
  07:36 - 14:09
  6h 33min JPY 3,320 IC JPY 3,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:36
  07:43
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  08:46
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:56
  10:39
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  11:35
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:35
  11:37
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 5. 5
  07:27 - 09:37
  2h 10min JPY 34,860
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  07:27
  09:37
zoom bar parts