โทบุนิกโก → ตลาดคาราโตะ

ออกเดินทางเวลา
16:56 04/11, 2021
cancel
 1. 1
  17:08 - 00:31
  7h 23min JPY 43,140 IC JPY 43,132 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  17:08
  17:15
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:58
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:21
  19:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  19:30
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  19:57
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  19:57
  19:59
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:10
  คิตะกยูชูกูโก
  北九州空港
  สนามบิน
  22:15
  22:17
  คิตะกยูชูกูโก
  北九州空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:30
  23:06
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  23:06
  23:15
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  23:17
  23:31
  โมจิโก
  門司港
  สถานี
  23:31
  00:31
 2. 2
  17:08 - 00:40
  7h 32min JPY 43,140 IC JPY 43,132 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  17:08
  17:15
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:58
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:21
  19:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  19:30
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  19:57
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  19:57
  19:59
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:10
  คิตะกยูชูกูโก
  北九州空港
  สนามบิน
  22:15
  22:17
  คิตะกยูชูกูโก
  北九州空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:30
  23:10
  โคกุระเอะกิบัสเซ็นเตอร์
  小倉駅バスセンター
  ป้ายรถบัส
  23:10
  23:18
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  小倉城口
  timetable ตารางเวลา
  23:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  00:07
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  北口
  00:07
  00:40
 3. 3
  17:08 - 00:40
  7h 32min JPY 43,140 IC JPY 43,132 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  17:08
  17:15
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:58
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:21
  19:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  19:30
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  19:57
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  19:57
  19:59
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:10
  คิตะกยูชูกูโก
  北九州空港
  สนามบิน
  22:15
  22:17
  คิตะกยูชูกูโก
  北九州空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:30
  23:06
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  23:06
  23:15
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  23:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  00:07
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  北口
  00:07
  00:40
 4. 4
  17:08 - 00:40
  7h 32min JPY 43,140 IC JPY 43,132 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  17:08
  17:15
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:58
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:21
  19:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  19:30
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  19:57
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  19:57
  19:59
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:10
  คิตะกยูชูกูโก
  北九州空港
  สนามบิน
  22:15
  22:17
  คิตะกยูชูกูโก
  北九州空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  22:30
  23:10
  โคกุระเอะกิบัสเซ็นเตอร์
  小倉駅バスセンター
  ป้ายรถบัส
  23:10
  23:18
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  小倉城口
  timetable ตารางเวลา
  23:35
  23:40
  โมจิ
  門司
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:00
  00:07
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  北口
  00:07
  00:40
 5. 5
  16:56 - 06:09
  13h 13min JPY 390,590
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  16:56
  06:09
zoom bar parts