โตเกียว → โทยามะ

ออกเดินทางเวลา
18:00 02/28, 2021
cancel
 1. 1
  18:24 - 20:34
  2h 10min JPY 12,960 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  20:34
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 2. 2
  18:04 - 20:55
  2h 51min JPY 12,430 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  20:55
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 3. 3
  19:24 - 21:34
  2h 10min JPY 12,960 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  21:34
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 4. 4
  20:12 - 22:57
  2h 45min JPY 12,430 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  22:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 5. 5
  18:00 - 23:23
  5h 23min JPY 129,510
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  18:00
  23:23
zoom bar parts