โตเกียว → โอซาก้า

ออกเดินทางเวลา
18:39 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  18:42 - 21:27
  2h 45min JPY 13,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  21:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  21:27
  โอซาก้า
  大阪
  สถานี
 2. 2
  18:42 - 21:27
  2h 45min JPY 13,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  21:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  21:27
  โอซาก้า
  大阪
  สถานี
 3. 3
  18:51 - 21:33
  2h 42min JPY 13,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:51
  21:21
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:29
  21:33
  โอซาก้า
  大阪
  สถานี
 4. 4
  19:09 - 21:48
  2h 39min JPY 13,870 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  21:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:44
  21:48
  โอซาก้า
  大阪
  สถานี
 5. 5
  18:39 - 00:38
  5h 59min JPY 187,280
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  18:39
  00:38
zoom bar parts