โตเกียว → อาโอโมริ

ออกเดินทางเวลา
15:13 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:20 - 19:57
  4h 37min JPY 17,670 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  19:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  19:57
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 2. 2
  15:20 - 20:16
  4h 56min JPY 17,990 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  19:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  南口
  19:39
  19:42
  ชินอาโอโมริสถานีทางออกทิศใต้
  新青森駅南口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:57
  20:13
  สถานีอาโอโมริ
  青森駅前
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  20:13
  20:16
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
 3. 3
  16:20 - 20:57
  4h 37min JPY 17,670 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  20:39
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:51
  20:57
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 4. 4
  17:20 - 22:01
  4h 41min JPY 17,670 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  21:40
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:55
  22:01
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
 5. 5
  15:13 - 23:37
  8h 24min JPY 262,080
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  15:13
  23:37
zoom bar parts