โตเกียว → โมริโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:03 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:20 - 18:33
  3h 13min JPY 15,010 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  18:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 2. 2
  15:20 - 18:33
  3h 13min JPY 15,010 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  18:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 3. 3
  16:20 - 19:33
  3h 13min JPY 15,010 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  19:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 4. 4
  17:20 - 20:33
  3h 13min JPY 15,010 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  20:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 5. 5
  15:03 - 21:25
  6h 22min JPY 197,820
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  15:03
  21:25
zoom bar parts