Tokyo → Shin-yamaguchi

ออกเดินทางเวลา
12:37 08/11, 2022
cancel
 1. 1
  12:41 - 16:49
  4h 8min JPY 49,690 IC JPY 49,679 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:41
  12:45
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:08
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  13:08
  13:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  15:56
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  16:49
  Shin-yamaguchi
  สถานี
 2. 2
  13:12 - 17:39
  4h 27min JPY 20,470 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  17:39
  Shin-yamaguchi
  สถานี
 3. 3
  14:21 - 17:49
  3h 28min JPY 42,180 IC JPY 42,169 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:21
  14:25
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:48
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  14:48
  14:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  16:55
  สนามบินยามากุจิอุเบะ
  山口宇部空港
  สนามบิน
  17:00
  17:11
  คุซาเอะ
  草江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:49
  Shin-yamaguchi
  สถานี
 4. 4
  14:11 - 17:49
  3h 38min JPY 41,990 IC JPY 41,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:11
  14:21
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:40
  14:42
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  16:55
  สนามบินยามากุจิอุเบะ
  山口宇部空港
  สนามบิน
  17:00
  17:11
  คุซาเอะ
  草江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:49
  Shin-yamaguchi
  สถานี
 5. 5
  12:37 - 23:29
  10h 52min JPY 345,010
  cancel cancel
  Tokyo
  東京
  12:37
  23:29
zoom bar parts