โตเกียว → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
18:29 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  22:50 - 12:46
  13h 56min JPY 11,950 IC JPY 11,946 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  22:52
  ยูราคุโจ
  有楽町
  สถานี
  京橋口
  22:52
  23:00
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  23:00
  08:15
  วาคุระออนเซ็นเอกิมาเอะ
  和倉温泉駅前
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:21
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  09:06
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  09:06
  09:09
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  09:15
  10:02
  กันมาจิ (โนโตโจ)
  上町(能登町)
  ป้ายรถบัส
  11:10
  11:42
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:46
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  12:46
  12:46
 2. 2
  22:24 - 12:46
  14h 22min JPY 13,440 IC JPY 13,438 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:24
  22:39
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  22:39
  22:44
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:50
  07:15
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:19
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  07:25
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  10:02
  กันมาจิ (โนโตโจ)
  上町(能登町)
  ป้ายรถบัส
  11:10
  11:42
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:46
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  12:46
  12:46
 3. 3
  22:17 - 12:46
  14h 29min JPY 11,660 IC JPY 11,658 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:31
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  22:31
  22:36
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:40
  05:15
  โทยามะสถานีทางออกทิศเหนือ
  富山駅北口
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  05:15
  05:21
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:16
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  07:55
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  09:06
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  09:06
  09:09
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  09:11
  10:34
  โนโตะศาลากลางจังหวัดมาเอะ
  能登町役場前
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:42
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:46
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  12:46
  12:46
 4. 4
  21:37 - 13:01
  15h 24min JPY 13,680 IC JPY 13,678 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:52
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  21:52
  21:57
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:00
  05:40
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番または2番のりば
  05:40
  05:44
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  07:25
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  11:07
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  12:23
  13:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:01
 5. 5
  18:29 - 02:20
  7h 51min JPY 220,100
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  18:29
  02:20
zoom bar parts