โตเกียว → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
09:52 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  10:26 - 13:04
  2h 38min JPY 1,670 IC JPY 1,666 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  11:44
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  11:44
  11:47
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  11:50
  12:12
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:12
  13:04
 2. 2
  09:53 - 13:04
  3h 11min JPY 1,670 IC JPY 1,666 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  10:05
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  11:44
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  11:44
  11:47
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  11:50
  12:12
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:12
  13:04
 3. 3
  10:46 - 13:24
  2h 38min JPY 1,670 IC JPY 1,666 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  11:57
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  11:57
  12:00
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:10
  12:32
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:32
  13:24
 4. 4
  10:01 - 13:24
  3h 23min JPY 1,670 IC JPY 1,666 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:01
  11:10
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  11:10
  11:13
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:10
  12:32
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:32
  13:24
 5. 5
  09:52 - 11:04
  1h 12min JPY 29,010
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  09:52
  11:04
zoom bar parts