โตเกียว → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
20:00 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  20:37 - 00:25
  3h 48min JPY 1,100 IC JPY 1,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  21:23
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  22:06
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  22:29
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  22:29
  00:25
 2. 2
  20:18 - 00:25
  4h 7min JPY 1,100 IC JPY 1,100 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  21:43
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  22:29
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  22:29
  00:25
 3. 3
  20:02 - 00:25
  4h 23min JPY 1,100 IC JPY 1,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:02
  20:50
  คุนิทาจิ
  国立
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  21:43
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  22:29
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  22:29
  00:25
 4. 4
  21:14 - 00:56
  3h 42min JPY 1,100 IC JPY 1,100 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:14
  21:54
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:58
  23:00
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:00
  00:56
 5. 5
  20:00 - 21:26
  1h 26min JPY 32,960
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  20:00
  21:26
zoom bar parts