โตเกียว → อิเคะบุคุโระPARCO

ออกเดินทางเวลา
23:52 04/16, 2021
cancel
 1. 1
  23:58 - 00:16
  18min JPY 200 IC JPY 199 ไม่ต้องต่อรถ
  Seats are buried cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:58
  00:14
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  00:14
  00:16
 2. 2
  23:52 - 00:22
  30min JPY 200 IC JPY 198 ไม่ต้องต่อรถ
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:52
  00:17
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  00:17
  00:22
 3. 3
  00:05 - 00:24
  19min JPY 200 IC JPY 199 ไม่ต้องต่อรถ
  Seats are buried cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:05
  00:22
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  00:22
  00:24
 4. 4
  00:13 - 00:32
  19min JPY 200 IC JPY 199 ไม่ต้องต่อรถ
  Seats are buried cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:13
  00:30
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  00:30
  00:32
 5. 5
  23:52 - 00:08
  16min JPY 4,940
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  23:52
  00:08
zoom bar parts