โตเกียว → MAISONABLECafeRonRon

ออกเดินทางเวลา
17:45 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  17:46 - 18:12
  26min JPY 200 IC JPY 199 ต่อรถ 1 ครั้ง
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  17:52
  โคกไกกิจิโดมาเอะ
  国会議事堂前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  18:06
  เมจิจีนกูมาเอะ
  明治神宮前
  สถานี
  神宮前交差点改札エレベータ口
  18:06
  18:12
 2. 2
  17:51 - 18:16
  25min JPY 200 IC JPY 199 ต่อรถ 1 ครั้ง
  Seats are buried cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:51
  17:57
  โคกไกกิจิโดมาเอะ
  国会議事堂前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  18:10
  เมจิจีนกูมาเอะ
  明治神宮前
  สถานี
  神宮前交差点改札エレベータ口
  18:10
  18:16
 3. 3
  17:48 - 18:19
  31min JPY 200 IC JPY 199 ต่อรถ 1 ครั้ง
  Seats are buried cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:48
  18:06
  ชินจูกุ 3 โจเมะ
  新宿三丁目
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  18:15
  เมจิจีนกูมาเอะ
  明治神宮前
  สถานี
  神宮前交差点改札エレベータ口
  18:15
  18:19
 4. 4
  17:56 - 18:20
  24min JPY 200 IC JPY 199 ต่อรถ 2 ครั้ง
  Seats are buried cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  18:04
  อาคาซาคามิสึเกะ
  赤坂見附
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:05
  18:10
  โอโมเตะซันโด
  表参道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:13
  18:14
  เมจิจีนกูมาเอะ
  明治神宮前
  สถานี
  神宮前交差点改札エレベータ口
  18:14
  18:20
 5. 5
  17:45 - 18:09
  24min JPY 2,740
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  17:45
  18:09
zoom bar parts