โตเกียว → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
10:55 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  11:00 - 13:51
  2h 51min JPY 13,730 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  13:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  13:39
  13:41
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  13:43
  13:46
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:51
 2. 2
  11:00 - 13:52
  2h 52min JPY 13,520 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  13:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  13:39
  13:52
 3. 3
  11:09 - 13:59
  2h 50min JPY 13,520 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  13:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  13:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  13:46
  13:59
 4. 4
  11:03 - 14:14
  3h 11min JPY 13,520 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  13:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  14:01
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:01
  14:14
 5. 5
  10:55 - 16:15
  5h 20min JPY 165,580
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  10:55
  16:15
zoom bar parts