โตเกียว → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
17:35 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  17:39 - 22:45
  5h 6min JPY 12,280 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  19:16
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  19:16
  19:30
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  20:56
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:06
  21:13
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  21:13
  22:45
 2. 2
  18:39 - 23:37
  4h 58min JPY 12,280 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:39
  20:16
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  20:16
  20:30
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:56
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:58
  22:05
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  22:05
  23:37
 3. 3
  17:54 - 23:37
  5h 43min JPY 12,280 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  19:33
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  19:33
  19:46
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:49
  21:11
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:15
  22:05
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  22:05
  23:37
 4. 4
  17:35 - 23:31
  5h 56min JPY 170,080
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  17:35
  23:31
zoom bar parts