นากาโน่ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
15:35 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:58 - 16:51
  53min JPY 3,200 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  16:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  16:51
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  16:51
  16:51
 2. 2
  16:09 - 17:59
  1h 50min JPY 1,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:53
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:07
  17:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  17:59
  17:59
 3. 3
  15:35 - 16:52
  1h 17min JPY 30,810
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  15:35
  16:52
zoom bar parts