นากาโน่ → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
20:18 08/05, 2021
cancel
 1. 1
  20:27 - 23:17
  2h 50min JPY 4,840 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  21:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  23:05
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  23:05
  23:17
 2. 2
  20:27 - 23:17
  2h 50min JPY 4,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  21:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:51
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:05
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  23:05
  23:17
 3. 3
  20:35 - 23:38
  3h 3min JPY 8,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  22:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  23:25
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:32
  23:34
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  23:34
  23:38
 4. 4
  20:27 - 23:38
  3h 11min JPY 5,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  21:31
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  23:10
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:13
  23:25
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:32
  23:34
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  23:34
  23:38
 5. 5
  20:18 - 00:00
  3h 42min JPY 124,390
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  20:18
  00:00
zoom bar parts