นากาโน่ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
15:41 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:58 - 03:43
  11h 45min JPY 14,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  17:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  19:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  20:38
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:48
  21:12
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  21:12
  03:43
 2. 2
  15:58 - 04:04
  12h 6min JPY 14,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  17:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  19:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  20:53
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:33
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  21:33
  04:04
 3. 3
  16:00 - 04:45
  12h 45min JPY 9,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  19:05
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  19:05
  19:17
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:17
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:34
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  22:14
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:14
  04:45
 4. 4
  16:00 - 05:01
  13h 1min JPY 9,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  19:05
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  19:05
  19:17
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:17
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:34
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:01
  22:30
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:30
  05:01
 5. 5
  15:41 - 22:13
  6h 32min JPY 158,030
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  15:41
  22:13
zoom bar parts