นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
07:35 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  09:31 - 18:24
  8h 53min JPY 50,730 IC JPY 50,722 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  09:31
  09:35
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:35
  10:19
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:22
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  12:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:40
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:06
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  13:25
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  14:29
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  14:46
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:02
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  16:02
  16:04
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  16:40
  17:06
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:06
  18:24
 2. 2
  08:31 - 18:24
  9h 53min JPY 48,420 IC JPY 48,412 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  08:31
  08:35
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:35
  09:19
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:19
  09:22
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:55
  12:05
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  12:28
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:32
  12:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  14:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:16
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:02
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  16:02
  16:04
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  16:40
  17:06
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:06
  18:24
 3. 3
  08:01 - 18:27
  10h 26min JPY 48,160 IC JPY 48,152 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  08:01
  08:05
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:05
  09:00
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:03
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:55
  12:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:18
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  15:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:17
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  16:17
  16:19
  นูมาตะสถานี(กุนมะ)
  沼田駅(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:35
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 4. 4
  09:01 - 20:12
  11h 11min JPY 48,220 IC JPY 48,212 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  09:01
  09:05
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:05
  10:00
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:00
  10:03
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  12:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:40
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:06
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 5. 5
  07:35 - 22:44
  15h 9min JPY 324,830
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  07:35
  22:44
zoom bar parts