นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
15:34 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:46 - 23:13
  7h 27min JPY 36,700 IC JPY 36,692 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  17:52
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:04
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  20:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:25
  20:35
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  21:01
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:11
  21:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  23:01
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:01
  23:13
 2. 2
  17:11 - 23:53
  6h 42min JPY 51,160 IC JPY 51,152 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  17:11
  17:15
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:15
  17:59
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:59
  18:02
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:50
  21:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  21:31
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:36
  21:50
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  23:41
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:41
  23:53
 3. 3
  17:11 - 23:53
  6h 42min JPY 51,160 IC JPY 51,152 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  17:11
  17:15
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:15
  17:59
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:59
  18:02
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:50
  21:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  21:31
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:36
  21:44
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  23:41
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:41
  23:53
 4. 4
  17:11 - 23:53
  6h 42min JPY 51,160 IC JPY 51,152 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  17:11
  17:15
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:15
  17:59
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:59
  18:02
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:50
  21:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:22
  21:39
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:50
  21:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:08
  23:41
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:41
  23:53
 5. 5
  15:34 - 04:54
  13h 20min JPY 390,630
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  15:34
  04:54
zoom bar parts