นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
15:53 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  17:31 - 01:45
  8h 14min JPY 49,180 IC JPY 49,173 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  17:31
  17:35
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:35
  18:19
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:19
  18:22
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:00
  21:10
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  21:20
  22:45
  สถานีทาจิกาวะ ทางออกทิศเหนือ
  立川駅北口
  ป้ายรถบัส
  22:45
  22:53
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  22:53
  23:25
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:34
  23:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:49
  01:45
 2. 2
  17:31 - 01:45
  8h 14min JPY 48,500 IC JPY 48,492 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  17:31
  17:35
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:35
  18:19
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:19
  18:22
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:00
  21:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  21:33
  เคกีวคาวะซากิ
  京急川崎
  สถานี
  中央口
  21:33
  21:44
  คาวาซากิ
  川崎
  สถานี
  中央東口
  timetable ตารางเวลา
  21:52
  22:49
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:53
  23:25
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:34
  23:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:49
  01:45
 3. 3
  17:31 - 01:45
  8h 14min JPY 48,500 IC JPY 48,492 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  17:31
  17:35
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:35
  18:19
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:19
  18:22
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:00
  21:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  21:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  21:53
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:05
  22:46
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:53
  23:25
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:34
  23:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:49
  01:45
 4. 4
  16:46 - 01:45
  8h 59min JPY 49,180 IC JPY 49,173 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  16:46
  16:50
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  16:50
  17:46
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:46
  17:49
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:00
  21:10
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  21:20
  22:45
  สถานีทาจิกาวะ ทางออกทิศเหนือ
  立川駅北口
  ป้ายรถบัส
  22:45
  22:53
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  22:53
  23:25
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:34
  23:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:49
  01:45
 5. 5
  15:53 - 06:11
  14h 18min JPY 330,520
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  15:53
  06:11
zoom bar parts