นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → ไมอามี่ชายหาดฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
09:09 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  09:31 - 14:20
  4h 49min JPY 45,550 IC JPY 45,539 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  09:31
  09:35
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:35
  10:19
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:22
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  12:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:40
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:26
  13:46
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  14:00
  คาทาเสะเอะโนะชิมะ
  片瀬江ノ島
  สถานี
  14:00
  14:20
 2. 2
  09:31 - 14:20
  4h 49min JPY 45,550 IC JPY 45,539 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  09:31
  09:35
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:35
  10:19
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:22
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  12:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:40
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  13:49
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  14:00
  คาทาเสะเอะโนะชิมะ
  片瀬江ノ島
  สถานี
  14:00
  14:20
 3. 3
  09:31 - 14:28
  4h 57min JPY 45,650 IC JPY 45,634 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  09:31
  09:35
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:35
  10:19
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:22
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  12:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:40
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:26
  13:46
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  13:46
  13:50
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:05
  14:20
  江ノ島(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:28
 4. 4
  09:21 - 14:28
  5h 7min JPY 45,650 IC JPY 45,634 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  09:21
  09:25
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:25
  10:20
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:23
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  12:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:40
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  12:59
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  13:49
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  13:49
  13:53
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:05
  14:20
  江ノ島(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:28
 5. 5
  09:09 - 23:00
  13h 51min JPY 320,850
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  09:09
  23:00
zoom bar parts