นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

ออกเดินทางเวลา
22:54 12/09, 2021
cancel
 1. 1
  05:58 - 11:19
  5h 21min JPY 38,670 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  08:11
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:20
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  11:01
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  11:13
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  11:13
  11:19
 2. 2
  08:11 - 12:09
  3h 58min JPY 40,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  東口
  08:11
  08:15
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  08:15
  08:59
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:59
  09:02
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  11:00
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:17
  11:49
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:59
  12:03
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  12:03
  12:09
 3. 3
  05:58 - 12:09
  6h 11min JPY 20,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  11:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  11:49
  ฟุชิมิ (จังหวัดไอจิ)
  伏見(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  12:02
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  8番口
  12:02
  12:09
 4. 4
  05:58 - 12:11
  6h 13min JPY 20,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  11:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:34
  11:40
  นาโกย่าสถานี(นาโกย่าเทศบาลรถบัส)
  名古屋駅〔名古屋市営バス〕
  ป้ายรถบัส
  21番のりば
  11:43
  12:07
  ยาบะโจ(รถบัส)
  矢場町(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:07
  12:11
 5. 5
  22:54 - 09:11
  10h 17min JPY 286,670
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  22:54
  09:11
zoom bar parts