นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → ฮานะอิกาดะ

ออกเดินทางเวลา
23:43 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  05:58 - 11:45
  5h 47min JPY 18,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:58
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  10:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  11:29
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  11:29
  11:45
 2. 2
  05:58 - 11:45
  5h 47min JPY 18,570 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:58
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  10:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  11:29
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  11:29
  11:35
  รันเด็นซากะ
  嵐電嵯峨
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:38
  อาราชิยามะ (รันเด็น)
  嵐山〔嵐電〕
  สถานี
  11:38
  11:45
 3. 3
  05:58 - 11:58
  6h 0min JPY 18,580 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:58
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  10:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  10:59
  11:07
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  11:10
  11:57
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  11:57
  11:58
 4. 4
  05:58 - 12:04
  6h 6min JPY 18,580 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:58
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  10:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  10:59
  11:07
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  11:20
  12:03
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  12:03
  12:04
 5. 5
  23:43 - 08:51
  9h 8min JPY 248,600
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  23:43
  08:51
zoom bar parts