นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
15:40 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:46 - 21:29
  5h 43min JPY 18,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  17:52
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:42
  20:55
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:06
  21:16
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:16
  21:29
 2. 2
  15:46 - 21:38
  5h 52min JPY 17,920 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  17:52
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  21:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:25
  21:38
 3. 3
  17:11 - 21:54
  4h 43min JPY 31,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  17:11
  17:15
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:15
  17:59
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:59
  18:02
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  20:15
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  20:20
  20:26
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  20:30
  21:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  21:20
  21:31
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  21:31
  21:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:41
  21:54
 4. 4
  15:41 - 22:06
  6h 25min JPY 18,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  15:41
  15:45
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:45
  18:13
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  18:13
  18:26
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  21:19
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:38
  21:50
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  21:50
  21:55
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  22:00
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  22:00
  22:06
 5. 5
  15:40 - 00:39
  8h 59min JPY 270,880
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  15:40
  00:39
zoom bar parts