นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → ร้านเท็มปุระแห่งกิอนเกียวโต ยาซากะ เอ็นโด

ออกเดินทางเวลา
06:11 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  06:25 - 11:50
  5h 25min JPY 19,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:08
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  11:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  11:22
  11:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  11:30
  11:46
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:50
 2. 2
  06:25 - 12:28
  6h 3min JPY 18,580 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:36
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  11:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  11:59
  12:07
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  12:08
  12:24
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  12:24
  12:28
 3. 3
  06:26 - 12:52
  6h 26min JPY 18,250 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  06:26
  06:30
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:30
  09:24
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  09:24
  09:37
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  12:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  12:22
  12:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  12:34
  12:48
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  12:48
  12:52
 4. 4
  10:11 - 14:50
  4h 39min JPY 33,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  10:11
  10:15
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:15
  10:59
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:59
  11:02
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:15
  13:21
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:30
  14:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  14:30
  14:46
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  14:46
  14:50
 5. 5
  06:11 - 15:16
  9h 5min JPY 208,350
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  06:11
  15:16
zoom bar parts