นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
06:08 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  06:25 - 11:27
  5h 2min JPY 19,060 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:08
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:16
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  11:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  11:22
  11:27
 2. 2
  06:25 - 12:04
  5h 39min JPY 18,350 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:36
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  11:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  11:59
  12:04
 3. 3
  06:25 - 12:17
  5h 52min JPY 18,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:08
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:29
  11:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  12:14
  12:17
 4. 4
  06:26 - 12:27
  6h 1min JPY 18,020 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  06:26
  06:30
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:30
  09:24
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  09:24
  09:37
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  12:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  12:22
  12:27
 5. 5
  06:08 - 15:07
  8h 59min JPY 207,900
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  06:08
  15:07
zoom bar parts